Zwieger

GWARANCJA WIECZYSTA

SZTUĆCE ZE STALI 18/10

 

 1. Poniżej przedstawiamy warunki gwarancji wieczystej na oferowane przez nas sztućce ze stali 18/10 jako ZWIEGER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa (dalej: „ZWIEGER”, „My”, „Nas”).
 2. Gwarantujemy Państwu, że oferowane przez Nas sztućce zostały wyprodukowane zgodnie ze światowymi standardami jakości.
 3. Udzielamy wieczystej gwarancji na wyprodukowane i sprzedawane przez ZWIEGER sztućce, wykonane ze stali 18/10.
 4. Gwarancja obejmuje nieodpłatne usunięcie wad powstałych w czasie produkcji czyli wad produkcyjnych wykazanych w okresie objętym gwarancją.
 5. Reklamacje należy zgłaszać pod adres wskazany w pkt. 1 powyżej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu na adres wskazany w pkt 1 powyżej, usuwamy wady i dostarczamy pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Polski produkt bez wad. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na mogące wystąpić opóźnienia w procesie logistycznym, które są niezależne od Nas, usunięcie wad lub wymiana towaru na nowy może przekroczyć termin 14 dni, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w przypadku pojawienia się takiej okoliczności.
 6. Gwarancja jest ważna tylko dla sztućców, które były użytkowane zgodnie ich jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zaleceniami, w szczególności w zakresie ich mycia i konserwacji.
 7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych z powodu:
 • niewłaściwego użytkowania lub konserwacji sztućców;
 • dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady;
 • dokonywania napraw przez podmiot inny niż ZWIEGER;
 • innych niż wady wynikłe w procesie produkcji sztućców i ujawnione w okresie gwarancji.
 1. Warunkiem uznania reklamacji w ramach przedmiotowej gwarancji jest przesłanie wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu wyrobu objętego gwarancją.
 2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SZTUĆCÓW ZE STALI 18/10

Abyś mógł skorzystać z Wieczystej Gwarancji, prosimy o zastosowanie się do następujących wytycznych:

 1. Nowe sztućce przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć.
 2. W przypadku mycia ręcznego sztućców należy używać gąbki i delikatnych środków myjących, po czym sztućce należy dokładnie opłukać ciepłą wodą. Aby sztućce zachowały odpowiedni blask należy wypolerować je do sucha czystą ściereczką.
 3. Myjąc sztućce w zmywarkach należy stosować się do zaleceń producenta zmywarek i producentów środków myjących. Po umyciu sztućców w zmywarce należy je bezzwłocznie wyjąć i wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Sztućce nie powinny być pozostawione w zmywarce po umyciu. W tym samym koszu zmywarki nie wolno myć jednocześnie sztućców i wyrobów ze srebra oraz ze zwyklej stali węglowej.
 4. W przypadku mycia sztućców w zmywarce i nie wytarcia ich do sucha po zakończeniu procesu mycia, może pojawić się rdzawy nalot, który łatwo jest usunąć myjąc sztućce pod bieżącą wodą. Są to tlenki rdzy powstałe w skutek działania soli, używanej w zmywarkach, przez okres dłuższy niż wymaga tego program mycia zmywarki, więc taka okoliczność nie jest podstawą do wymiany lub naprawy gwarancyjnej.
 5. Wskazane jest mycie sztućców bezpośrednio po ich użyciu. Należy dbać o to, by na powierzchni sztućców nie pozostały resztki jedzenia, czy soli. Nalot powstały w wyniku działania soli mineralnych można usunąć gąbeczką z użyciem roztworu z soku z cytryny.
 6. Nie wolno czyścić sztućców szorstkimi myjkami lub ściereczkami, nożem oraz stosować ostrych past i proszków, które mogą uszkodzić powierzchnię sztućców.
Do góry
Wybierz właściwości do wyświetlenia
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Cena
 • Dodaj do koszyka
 • Atrybuty
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj
Porównaj ×
Porównaj Kontynuuj zakupy